Narzędzia obsługujące wszystkie struktury JPK (w tym JPK V7M oraz JPK V7K).
Pakiet JPK.guru umożliwia konwersję JPK VAT (3) ←→ JPK V7M.

Zobacz nasze produkty

Z naszych usług skorzystali między innymi:

Przygotuj JPK w Excelu

Program służący do tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie danych przygotowanych w pliku .xlsx (działa z MS Excel, Open Office oraz Libre Office).

Przeglądaj JPK w Excelu

Proste i wygodne narzędzie do otwierania, przeglądania i analizowania danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego w programie MS Excel, Open Office lub Libre Office.

Przygotuj e-Sprawozdania w Excelu

Kompleksowe rozwiązanie do generowania e-sprawozdań przy pomocy MS Excel, Open Office lub Libre Office.

Przeglądaj i drukuj e-Sprawozdania

Proste narzędzie do przetwaraznia gotowych e-Sprawozdań do pliku .xlsx (działa z MS Excel, Open Office oraz Libre Office). Program umożliwia też wydruk e-Sprawozdań w prostej i czytelnej formie.

Proste i wygodne narzędzie umożliwiające weryfikację NIP-y na białej liście oraz w bazie VIES.

Czym jest JPK?

Zmiany w Ordynacji Podatkowej z 2015 roku przewidują między innymi wprowadzenie nowego narzędzia kontroli - Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Stanowi on sposób przekazywania danych z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej na żądanie organu podatkowego.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek przygotowania JPK dotyczy każdej procedury realizowanej przez organy podatkowe i kontroli skarbowej, czyli czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego. Przekazywane dane mają ściśle zdefiniowaną postać elektroniczną. Zakres merytoryczny przekazywanych danych został jednoznacznie określony.

Czym jest e-Sprawozdanie?

Jest to sprawozdanie finansowe sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Sprawozdań tych nie należy mylić z przesyłanymi elektronicznie dokumentami w postaci plików PDF lub skanów dokumentów. Forma pliku przygotowana została z myślą o automatycznym przetwarzaniu danych i z tego względu jest ona bardzo precyzyjnie zdefiniowana. Postać ta zwana XML, jest niestety mało czytelna dla przeciętnego Użytkownika.

Przygotowanie e-Sprawozdań metodą ręczną jest teoretycznie możliwe, lecz w praktyce byłoby mało wygodne, czasochłonne i obarczone ryzykiem wielu pomyłek.

Przedsiębiorca, którego dotyczy obowiązek sprawozdawczy musi wyposażyć się w odpowiednie oprogramowanie, które pobierze dane z jego systemów informatycznych oraz przygotuje odpowiednie pliki XML.

Nie wiesz jaki produkt wybrać?

Umów darmową konsultację
ADASoft
ul. Lawendowe Wzgórze 36B/5
80-175 Gdańsk
adasoft.com.pl
Email: jpk@jpk.guru
Tel: 662 401 913
NIP: 8411711190