Przeglądaj JPK w Excelu

Proste i wygodne narzędzie do otwierania, przeglądania i analizowania danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego w programie MS Excel, Open Office lub Libre Office.

Sprawdź JPK przed wysłaniem

Przed wysłaniem wygenerowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów trzeba sprawdzić poprawność wyeksportowanych danych. JPK.guru Excel daje tę możliwość użytkownikom nietechnicznym.

Zobacz dane z JPK w Excelu

Forma prezentacji danych w Jednolitych Plikach Kontrolnych jest przeznaczona do przetwarzania przez systemy informatyczne Ministerstwa Finansów. Jednocześnie jest ona zupełnie nieczytelna dla człowieka. Dzięki JPK.guru Excel możesz w łatwy i przyjazny sposób przeglądać dane z wygenerowanych plików JPK w MS Excel, Open Office lub Libre Office.

Weryfikuj poprawność danych

JPK.guru Excel przeprowadza kontrolę poprawności danych i sygnalizuje braki i błędy takie jak:

Filtruj, wyszukuj, sumuj

Dzięki JPK.guru Excel możesz filtrować, wyszukiwać oraz sumować dane w znany sposób w MS Excel, Open Office lub Libre Office.

Raportuj

Dzięki eksportowi do pliku .xlsx, z danych wysyłanych do Ministerstwa Finansów można przygotowywać raporty i zestawienia.

Działa niezależnie od systemu FK

JPK.guru Excel współpracuje ze wszystkimi systemami finansowo-księgowymi oraz ERP. Za jego pomocą można przeglądać wszystkie pliki JPK wygenerowane w dowolny sposób.

Otwiera wszystkie wymagane pliki JPK

JPK.guru Excel otwiera wszystkie wymagane przez Ministerstwo Finansów pliki JPK:

Cennik

Podgląd gotowych JPK (nie dotyczy e-Sprawozdań).

Cena netto / rok
1 Użytkownik + 1 NIP 590 zł
Dodatkowy użytkownik 390 zł
Dodatkowy NIP 150 zł

Procedura zakupu Zobacz pełny cennik

Licencja

Licencja obejmuje:

Przydatne linki

Do pobrania

ADASoft
ul. Lawendowe Wzgórze 36B/5
80-175 Gdańsk
adasoft.com.pl
Email: jpk@jpk.guru
Tel: 662 401 913
NIP: 8411711190