JPK - Jednolity Plik Kontrolny

Przygotuj JPK w Excelu

Program służący do tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie danych przygotowanych w pliku .xlsx (działa z MS Excel, Open Office oraz Libre Office).

Przeglądaj JPK w Excelu

Proste i wygodne narzędzie do otwierania, przeglądania i analizowania danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego w programie MS Excel, Open Office lub Libre Office.

Czym jest JPK?

Zmiany w Ordynacji Podatkowej z 2015 roku przewidują między innymi wprowadzenie nowego narzędzia kontroli - Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Stanowi on sposób przekazywania danych z ksiąg podatkowych w ujednoliconej formie elektronicznej na żądanie organu podatkowego.

Obowiązek wysyłania eweidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) dotyczy:

 • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • od 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
 • od 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy

Obowiązek wysyłania pozostałych struktur dotyczy:

 • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie podmioty

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek przygotowania JPK dotyczy każdej procedury realizowanej przez organy podatkowe i kontroli skarbowej, czyli czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowania podatkowego i kontrolnego. Przekazywane dane mają ściśle zdefiniowaną postać elektroniczną. Zakres merytoryczny przekazywanych danych został jednoznacznie określony.

Zakres danych

Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego umożliwia udostępnienie danych obejmujących siedem podstawowych obszarów:

 • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_V7K)
 • Faktury VAT (JPK_FA)
 • Księgi rachunkowe (JPK_KR)
 • Wyciągi bankowe (JPK_WB)
 • Magazyn (przyjęcia, wydania na zewnątrz, rozchód wewnętrzny, przesunięcia międzymagazynowe) (JPK_MAG)
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPiR)
 • Ewidencja przychodów (JPK_EWP)

Nie wiesz jaki produkt wybrać?

Umów darmową konsultację
ADASoft
ul. Lawendowe Wzgórze 36B/5
80-175 Gdańsk
adasoft.com.pl
Email: jpk@jpk.guru
Tel: 662 401 913
NIP: 8411711190